MENU
Aula_close Layer 1

Dit barns udvikling og trivsel

På Langhøjskolen arbejder vi på at udvikle elevernes forståelse for menneskelige relationer og for vore fælles livsbetingelser. 

Det betyder, at vi konkret sikrer dit barns udvikling og trivsel ved at arbejde for, at Langhøjskolen er et trygt sted at gå i skole og drevet af aktive og engagerede mennesker. 

Vi tror på, at respekt og omsorg for den enkelte skal danne grundlag for samvær, læring og kreativ udfoldelse. Det sikrer vi, ved at tage udgangspunkt i vores værdier. 

I det følgende kan du læse, hvordan vi på Langhøjskolen omsætter værdierne til handlinger, der sikrer dit barns udvikling og trivsel. Nederst på siden kan du læse skolens antimobbestrategi. 

Nærhed 
Vi vil lære den enkelte elev at kende ved at møde eleven i øjenhøjde med udgangspunkt i elevens faglige og personlige niveau. 
Vi viser har fokus på barnets trivsel ved, at vi blandt andet hilser på barnet hver dag. På den måde får vi muligheden for at vise omsorg og tillid og giver mulighed for at være lyttende overfor eleven. 

Tolerance 
På Langhøjskolen accepterer vi elevernes forskellige faglige og sociale ressourcer. 
Vi arbejder med en anderkendende tilgang, hvilket betyder at vi arbejder for gensidig respekt mellem lærer og elev. 
Et af de pædagogiske redskaber vi benytter for at sikre tolerance kaldes KASA (klasseledelse, anerkendelse, sammenhæng og arbejdsmiljø). 

Gennemsigtighed 
På Langhøjskolen skal eleverne kunne stole på lærerne. Derfor er det vigtigt for os, at være tydelige voksne og sætte klarer grænser. På den måde ved eleverne præcis, hvad de skal navigere efter. Ligeledes skaber det klarhed hos eleverne, at de lærerne er synlige og forudsigelige i forhold til beslutningerne. Vi har derfor let ved at afstemme forventningerne mellem elev og lærer, hvilket giver eleven en forståelse for, hvorfor vi gør, som vi gør. 

Ordentlighed 
Vi vil være gode rollemodeller for eleverne ved at møde til tiden, udstikke faste og kendte rammer, samt bruge en god omgangstone og behandle alle med respekt. 

Fleksibilitet 
Lærerne står til rådighed og er altid klar til at møde den enkelte elev både fagligt og socialt. 
Vi forsøger at tilpasse faste regler, når vi kan se at det er til elevens bedste. Elevernes ideer og undrende spørgsmål medtænkes i tilrettelæggelsen af undervisningen, hvor det giver mening. 
 

Antimobbestrategi
Langhøj Skole har udarbejdet en antimobbestrategi, som kan læses i dokumentet nedenunder

Dokumenter
Anti mobbestrategi.pdf Shape Created with Sketch.